0180 - 312 704 info@sisensas.nl

Taalstoornissen

Goed leren praten begint in de wieg. Een kind begint rond negen maanden met natuurlijke gebaren en klanken duidelijk te maken wat het bedoelt. Enkele maanden later verschijnen de eerste woorden. Toch is het kind al vanaf de geboorte bezig zich voor te bereiden op het gebruiken van taal en het kan zijn dat er een taalstoornis ontstaat.

De taal van een kind kun je op verschillende manieren beluisteren. Zo kun je letten op de woorden die hij begrijpt, kent en gebruikt en of hij verbanden kan leggen. Maar ook de zinsbouw in zijn verhalen zeggen iets over de taal van een kind. En of hij langere, ingewikkelder zinnen begrijpt. Verder kun je kijken naar hoe een kind rekening houdt met de ander in zijn verhalen, zoals het begrijpen en hanteren van de regels van communicatie.

Een taalontwikkelingsstoornis is een taalstoornis in het leren van de moedertaal. Sommige kinderen zijn laat met het leren praten. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij de meeste leeftijdgenootjes het geval is. Er zijn kinderen die goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar moeite hebben met het verwoorden van hetgeen ze willen vertellen. Dan is er sprake van een afwijkende taalontwikkeling, ook wel taalstoornis.

Mocht u meer informatie willen over de taalontwikkeling van 0 tot 4 jaar en het stimuleren hiervan bekijk dan deze folder.