0180 - 312 704 info@sisensas.nl

Lees- en
spellingproblemen

Lees- en spellingproblemen zijn niet bij elk kind hetzelfde. Sommige leerlingen hebben moeite met hardop lezen. Andere leerlingen kunnen leesproblemen weer goed compenseren, maar hebben grote moeite met de spelling. Een combinatie van beide komt ook regelmatig voor.

Bij kinderen met lees- en spellingproblemen kan sprake zijn van dyslexie. Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben problemen met de fonologische verwerking van taal en/of het snel benoemen van woorden. De automatisering van de klanktekenkoppeling verloopt moeizaam.

Problemen bij het lezen

Kinderen met leesproblemen gaan veel langzamer vooruit bij het leren lezen. Ze hebben vaak moeite om de letters te leren en van spellend lezen tot het lezen van hele woorden te komen. De leesproblemen van kinderen vallen het meest op bij hardop lezen. Sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van beide.

Problemen bij de spelling

Kinderen met problemen op gebied van spelling maken langdurig veel fouten en hebben, om dat te voorkomen, veel steun nodig van spellingregels. Het kan zijn dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende manieren spellen. Kinderen met spellingproblemen proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat ze het op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan.

Problemen bij het schrijven

Kinderen met lees- en/ of spellingproblemen schrijven regelmatig onleesbaar en maken veel doorhalingen. Bij leerlingen die wel leesbaar schrijven, valt vaak het trage schrijftempo op. Wanneer er sprake is van schrijfproblemen verwijzen wij door naar een kinderfysiotherapeut.

Kenmerken van dyslexie

Er bestaan verschillende algemene kenmerken van dyslexie. Niet elk dyslectisch kind hoeft alle kenmerken te hebben. Kinderen met dyslexie kunnen o.a. problemen hebben op de volgende gebieden:

  • Het verschil horen tussen klanken als “m en n en p”, “t en k”, “s, f en g”, “eu, u en ui”
  • Het automatiseren van de klanktekenkoppeling
  • De klanken en cijfers in volgorde te zetten, zoals bij ‘dorp’ en ‘drop’ of ’12′ en ’21′
  • Bij het spreken woorden verkeerd uitspreken, problemen met de auditieve verwerking
  • Regelmatig niet op een woord of naam kunnen komen (woordvindingproblemen)
  • Het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingregels
  • Het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
  • Het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen
  • Het vlot benoemen van woorden, kleuren, namen, dagen van de week
  • Het schrijven of begrijpen van lange stukken tekst