0180 - 312 704 info@sisensas.nl

Behandelingen

Waar kunnen wij u mee helpen

v

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en/of de gezondheid.

Spraakstoornis en articulatiestoornis

Er is sprake van een spraakstoornis of articulatiestoornis wanneer er problemen zijn met de uitvoering van de spreekbewegingen, waardoor de spraakklanken niet goed klinken. 

Taalstoornis

Goed leren praten begint in de wieg. Een kind begint rond negen maanden met natuurlijke gebaren en klanken duidelijk te maken wat het bedoelt. Enkele maanden later verschijnen de eerste woorden. 

z

Auditieve vaardigheden

In een gesprek spelen onze oren een essentiële rol bij het begrijpen van mondelinge taal. Het spraakgeluid komt hier namelijk binnen. De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden.

h

Verwerking van informatie

Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

Kunnen wij u of uw kind helpen?

Wanneer er logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind aanmelden bij ons. Vul gemakkelijk ons formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Lees- en spellingproblemen

Kinderen met dyslexie hebben problemen met de fonologische verwerking van taal en/of het snel benoemen van woorden. De automatisering van de klanktekenkoppeling verloopt moeizaam.

v

Stemproblemen kind/volwassen

Stemproblemen kunnen meerdere oorzaken en gevolgen hebben. Wanneer er afwijkingen zijn aan de stembanden, dan is het niet mogelijk een goed geluid te maken.