0180 - 312 704 info@sisensas.nl

Auditieve
verwerkingsproblemen

Auditieve verwerking betekent: wat je doet met wat je hoort. Goed kunnen verstaan betekent immers meer dan alleen maar horen.

Soms kan iemand wel goed geluiden horen, maar nemen de hersenen de geluiden op een andere manier waar dan bij iemand zonder verstaansproblemen. Vooral het verstaan van spraakgeluid kan dan problemen opleveren, want spraak bestaat uit snelle veranderingen in geluiden. Deze verstaansproblemen worden ook wel auditieve verwerkingsproblemen genoemd.

Hieronder ziet u veelvoorkomende symptomen bij auditieve verwerkingsproblemen:

 • Het kind zegt veel “huh” en “wat zeg je?”.
 • Het kind kan niet goed verstaan wanneer er veel achtergrondlawaai is (bijv. feestjes, schoolplein, zwembad). Dit staat in tegenstelling tot “stille” situaties, waarin het kind wel alles goed kan verstaan.
 • Mondelinge opdrachten worden moeizaam begrepen, vooral als ze lang en ingewikkeld zijn.
 • Er wordt vaak iets verkeerd verstaan: de auditieve discriminatie is zwak.
 • Het kind heeft meer tijd nodig om uit te vinden wat er gezegd is en vraagt zodoende vaak om herhaling.
 • Moeite met het onthouden van mondelinge informatie. Mondelinge informatie wordt snel vergeten. Schriftelijke informatie wordt beter onthouden.
 • De aandacht dwaalt snel af bij gezamenlijke gesprekken, bijvoorbeeld thuis tijdens de maaltijd of tijdens kringgesprekken.
 • Het kind geeft inadequate antwoorden op vragen. Antwoorden lijken vaak niet passend bij de vraag of opdracht.
 • Sommige geluiden/opdrachten worden genegeerd, omdat het kind deze niet in zich op kan nemen.
 • De reactie op geluiden of spraak is wisselend. Soms wordt op een juiste manier gereageerd, soms niet. Dit kan afhankelijk zijn van achtergrondrumoer.
 • Er wordt dikwijls geantwoord vóórdat een ingewikkelde vraag volledig gesteld is.
 • Door de overhaaste reactie mist het kind de rest van de gegeven informatie.
 • Op mondelinge opdrachten wordt opvallend slechter gepresteerd dan op schriftelijke opdrachten. Het kind is visueel sterker dan auditief.
 • Terloops gegeven informatie/opdrachten worden slecht opgevangen.

Daarnaast kunnen problemen in de auditieve verwerking gevolgen hebben voor het aanvankelijk leren lezen en spellen. Hierbij kan gedacht worden aan de auditieve vaardigheden: rijmen, synthese (plakken), analyse (hakken), discriminatie, manipuleren met letters en letterkennis.