0180 - 312 704 info@sisensas.nl

Articulatiestoornissen

Er is sprake van een articulatiestoornis wanneer er problemen zijn met de uitvoering van de spreekbewegingen, waardoor de spraakklanken niet goed klinken.

Veelvoorkomende articulatiestoornissen zijn:

  • Slissen, hierbij worden de alveolaire klanken (/t/, /d/, /n/, /l/, /s/ en /z/) tussen of tegen de voortanden uitgesproken
  • Het niet kunnen uitspreken van de /r/ en /l/ klanken.
  • Meervoudige articulatiestoornissen: hierbij worden meerdere klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Een voorbeeld van het weglaten van een klank is pin i.p.v. spin. Een voorbeeld van het vervangen van een klank is tat i.p.v. kat, waarbij de k wordt uitgesproken als een t klank.
  • Vereenvoudigen van meerlettergrepige woorden.
  • Assimilatie: als de medeklinker zich aanpast aan een eraan voorafgaande medeklinker. Voorbeeld: vogel wordt gogel.

Sommige kinderen beheersen de fijne motoriek van het spreken nog onvoldoende, andere kunnen problemen hebben met de planning en aansturing van de spreekbewegingen.