0180 - 312 704 info@sisensas.nl

Afwijkende
mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en/of de gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • Habitueel mondademen
  • Afwijkend slikken
  • Afwijkend kauwen
  • Duimzuigen
  • Vingerzuigen
  • Spenen

Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten ook onder afwijkende mondgewoonten.