0180 - 312 704 info@sisensas.nl

Aanmelden

Aanmelden & informatie

Informatie

Verwijzing

Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling door een logopedist vindt plaats na verwijzing door huisarts, specialist, tandarts of orthodontist. Bij twijfel kan een onderzoek worden aangevraagd.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek worden de persoonsgegevens geregistreerd en de hulpvraag in kaart gebracht. Wij verzoeken u bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:

  • Een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist
  • Een verzekeringspas
  • Een geldig identiteitsbewijs
Onderzoek

Na het intake- en anamnesegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meer zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek volgt een verslag waarin de resultaten en de behandeldoelen worden beschreven. De inhoud van het verslag wordt persoonlijk met u besproken.

Behandeling

Behandeling vindt op een wekelijks vast terugkerend tijdstip plaats. De duur van de behandelperiode varieert en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem én de motivatie en inzet van de cliënt.

Vergoeding en betaling

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt volledig vergoed. Alle verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het eigen risico van de zorgverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract, zodat wij rechtstreeks kunnen declareren, u ontvangt geen factuur. Het tarief voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling verschilt per zorgverzekeraar.

Verhindering

Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien u een behandelafspraak niet tijdig afzegt of niet nakomt (ongeacht de reden), zal deze bij u in rekening worden gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken hangt af van het tarief wat gehanteerd wordt door uw zorgverzekeraar. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. U ontvangt hiervoor een factuur, die u volgens de betalingsvoorwaarden dient te voldoen. In overleg met de behandelend logopedist kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen, gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer, zijn de voorwaarden conform de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie van toepassing.

Klachtenregeling

Natuurlijk hopen wij dat de logopedische behandeling voor u of uw kind goed is verlopen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het logopedisch onderzoek en/of de behandeling.
Indien u een klacht heeft vinden wij het fijn als u het eerst met ons bespreekt. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt deze regeling.

AVG

Voor informatie betreft onze privacy policy verwijzen wij naar onderstaande link.
AVG Privacy policy

Aanmelden

Wanneer er logopedische problemen zijn bij uw kind, dan kunt u uw kind aanmelden bij ons. Vul gemakkelijk ons formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. Wilt u ons liever bellen? Dat kan op 0180 – 312 704.

Momenteel is sprake van een wachtlijst. Houdt u er rekening mee dat we niet direct een afspraak kunnen inplannen.

Uw kind inschrijven?