0180 - 312 704 info@sisensas.nl
Tijdens onze logopedische behandelingen staat het kind centraal. Wij proberen te zorgen voor een passende behandeling voor het individuele kind.

Aanmelden

Wanneer er logopedische problemen zijn bij uw kind, dan kunt u uw kind bij ons aanmelden. Houdt rekening met een wachtlijst.

Uw kind inschrijven?

7

Maak kennis met ons

In logopediepraktijk Sis&Sas onderzoeken en behandelen wij alle voorkomende stoornissen op het gebied van taal, spraak, afwijkende mondgewoonten, lees- en spellingproblemen. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. We vinden het belangrijk om goede contacten met ouders, verwijzers, scholen en andere betrokkenen te onderhouden. We werken nauw samen met kinderfysiotherapiepraktijk M&M. Wij delen het pand aan de Donge in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Op deze website vindt u informatie over onze praktijk, onszelf en de logopedische stoornissen. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of heeft u nog vragen lees dan gerust verder of neem contact met ons op.

Behandelingen

Hieronder vindt u de logopedische problemen welke wij behandelen in de praktijk.

z

Auditieve verwerkingsproblemen

Auditieve verwerking betekent: wat je doet met wat je hoort. Goed kunnen verstaan betekent immers meer dan alleen maar horen. Daarnaast kunnen problemen in de auditieve verwerking gevolgen hebben voor het aanvankelijk leren lezen en spellen.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en/of de gezondheid.

Lees- en spellingproblemen

Lees- en spellingproblemen zijn niet bij elk kind hetzelfde. Sommige leerlingen hebben moeite met hardop lezen. Andere leerlingen kunnen leesproblemen weer goed compenseren, maar hebben grote moeite met de spelling. Een combinatie van beide komt ook regelmatig voor.
v

Articulatiestoornissen

Er is sprake van een articulatiestoornis wanneer er problemen zijn met de uitvoering van de spreekbewegingen. Spraakklanken kunnen worden weggelaten, vervangen of worden vervormd.

 

Wij helpen graag verder!

Wanneer er sprake is van een logopedisch probleem kunt u uw kind bij ons aanmelden. Vul gemakkelijk ons formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

w

Taalstoornis

De taal van een kind kun je op verschillende manieren beluisteren. Zo kun je letten op de woorden en zinnen die hij begrijpt, kent en gebruikt en of hij verbanden kan leggen. Maar ook de zinsbouw in zijn verhalen zegt iets over de taal van een kind.

Stemproblemen

Stemproblemen bij kinderen kunnen meerdere oorzaken en gevolgen hebben. Dit horen wij vaak als heesheid.

Praktijkhouders Laurien en Joy

Na een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan als logopedist hebben wij in juni 2011 besloten samen een logopediepraktijk te starten. Met veel enthousiasme zijn wij dit avontuur aangegaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. Al snel mochten we daar een locatie in Rotterdam Nesselande aan toevoegen en recent zijn we ook gestart in Zevenhuizen. We werken nog altijd met veel plezier en zijn we trots op ons team.