Logopediepraktijk Sis & Sas

In logopediepraktijk Sis&Sas onderzoeken en behandelen wij alle voorkomende stoornissen op het gebied van taal, spraak, afwijkende mondgewoonten, lees- en spellingproblemen en sensorische informatieverwerkingsproblemen.

We zijn met name gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. We vinden het belangrijk om goede contacten met ouders, verwijzers, scholen en andere betrokkenen te onderhouden.

Op deze website vindt u informatie over onze praktijk, de logopedisten en de logopedische stoornissen. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.